Történelem

Az előzmények rövid története:

A Magyar Bencés Kongregáció és dr. Endrédy F. Csanád OSB 1998-ban hozták létre az Alapítványt. A bencés rend szociális hagyományaira alapozva, a volt soproni rendház romos épületének felújítását követően Idősek Háza kialakítása volt a cél. A munka az első időkben, a felújításhoz szükséges források felkutatásában, pályázatok megírásában és a várható nehézségekre történő felkészülésben öltött testet.

A munka befejezésére igen jelentős hatást gyakorolt, a 2001-ben kiírt Széchenyi Terv Pályázaton nyert 308 millió forint. Ennek eredménye, hogy 2003. november 20-án teljes befogadóképességével megnyílt az intézmény. Az Alapítvány célja volt a rászorulók, elsősorban az idős, beteg emberek szociális, egészségügyi és lelki ellátásának biztosítása, bencés keresztény szellemben. Ezt a célt tartjuk szem előtt intézményünkben a mai napig.

 

Az intézmény rövid bemutatása: 

A Szent Benedek Idősek Háza teljes felújítását követően, az épület adottságaihoz igazodva alakítottuk ki intézményünk lakótereit és közösségi helyeit. Ezen körülmények között színvonalas szakmai feladatot látunk el. Elsődleges feladatunk biztosítani lakóink részére,  testi-lelki szükségleteik kielégítését, amellyel hozzájárulunk időskoruk szebbé, tartalmasabbá tételéhez úgy, hogy autonómiájukat a lehető legtovább fenntarthassák és emberi méltóságukat megőrizhessék. Célunk továbbá: szociális és humán-egészségügyi szolgáltatás biztosítása elsősorban az öregségi nyugdíjkorhatáron felüli személyek részére. Indokolt esetben, azonban – a mindenkori törvényben meghatározottak alapján – az előírt korhatár alatt is nyújthatjuk a kérelmezők részére szolgáltatásainkat, melyek olyan személyek intézeti elhelyezése, ápolása, gondozása, teljes ellátása, akik önmagukról gondoskodni nem képesek, azonban állapotuk rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel. A lakók otthonos, kényelmes, olykor saját bútorral berendezett, fürdőszobás lakrészekben élnek. Ápolásra szoruló lakóink részére 2-3 ágyas szobákban az intézmény biztosítja a bútorzatot mely, megfelel a szakmai technikai és a higiénés feltételeknek is. Közösségi helyiségeink valamint két igényesen kialakított udvar megfelelően kiegészíti a lakók életterét. Az intézmény saját főzőkonyhával rendelkezik. Ízlésesen berendezett, kényelmes ebédlő áll a lakók rendelkezésére.

Ápolás, gondozás és mentálhigiénés ellátás:

Etikai kérdésekben iránymutatóként használjuk az intézmény védőszentjének „Szent Benedeknek Reguláját”, melyet minden munkatárssal és lakóval igyekszünk megismertetni. Házirendünk tartalmazza az intézményben elvárandó alapvető jogokat és kötelezettségeket mind lakóink, mind dolgozóink számára. Az ápolást-gondozást saját intézményünkben készített szakmai protokollok segítik. Biztosított a megfelelő gyógyszerrel és gyógyászati segédeszközökkel való ellátás, valamint az ápoláshoz-gondozáshoz megfelelő személyi és tárgyi feltételek is adottak. Az ápolás-gondozás személyre szabott, és az egészségi állapotnak megfelelő. Az intézményben az aktivitást, és lelkigondozást-segítő tevékenységek jól szervezettek, melynek eredményeként lakóink önnálóságukat mind tovább megőrizhetik.  A dolgozók folyamatosan figyelembe veszik a lakók önálló döntéseit és feladatukat ennek megfontolásával, magas szakmaisággal végzik.

A lelki gondozásra különösen a beköltözéskor valamint az élet utolsó szakaszában, nagy gondot fordítunk. Az aktivitást segítő programok sokszínűek. A hitélet mindenki számára napi szinten elérhető és gyakorolható. A folyamatos lelkipásztori szolgálatot a Bencés Templom Plébánosa látja el, megkönnyítve lakóink számára a hitélet gyakorlását.

 

Szent Benedek Regulájából:

36. fejezet: A beteg testvérek

A betegekről kell mindenekelőtt és mindenek fölött gondoskodni, és valóban, mint Krisztusnak úgy szolgáljanak nekik. Hisz ő maga mondta: „Beteg voltam, és meglátogattatok engem” (Mt 25,36), és: „Amit egynek ezen legkisebbek közül cselekedtetek, nekem cselekedtétek” (Mt 25, 40). De másfelől a betegek is gondolják meg, hogy Isten dicsőségére szolgálnak nekik, és fölösleges kívánságaikkal ne szomorítsák meg a nekik szolgáló testvéreket. De még így is türelemmel kell elviselni őket, mert ez által bőségesebb jutalmat lehet szerezni. 

37. fejezet: Az öregek és a gyermekek

Habár az emberi természet is könyörületre hajlik ezen életkorokkal, tudniillik az öregekkel és a gyermekekkel szemben, mégis a Regula tekintélyével is gondoskodnunk kell róluk. Mindig vegyék tekintetbe bennük a gyöngeséget, és semmiképpen se alkalmazzák rájuk a Regula szigorúságát az ételekben, hanem legyenek jóságos figyelemmel irántuk, és a szabályszerű időnél előbb kapjanak valami ételt.

 

 

Az intézmény neve: „Szent Benedek” Idősek Háza

Címe: 9400 Sopron, Templom u. 1.
Tel: 99/523-767
e-mail: felvetel@sztbenedek.hu

Intézmény alapításának éve: 2003

Alapítója: Magyar Bencés Kongregáció

Fenntartó megnevezése: Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság

Az intézmény felügyeleti szerve: Győr –Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala

A nyújtott szociális szolgáltatások Szoct. szerinti besorolása alapján az intézményünk engedélyezett férőhelyeinek száma:

ellátási  forma: ápolást, gondozást nyújtó intézmény

ellátási típus: idősek otthona-49 férőhely, átlagos ápolást, gondozást biztosító elhelyezéssel

ellátási forma: átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény

ellátási típus: időskorúak gondozóháza -29 férőhely

 Az integráció típusa: vegyes profilú intézmény

Az intézmény ellátási területe: Magyarország

Adószám: 18974713-2-08

Bankszámlaszám: CIB:10700426-48886208-51100005